Utorak Pro 11

Udruga "Crljivica"

Prvi povijesni suveniri

u Cisti Velikoj udruga za zaštitu prirodne i povijesne baštine "CRLJIVICA" pokrenula...


 

 

 

 

Cista Velika dobila prve svoje povijesne suvenire zahvaljujući našemu svestranom i neumornom očuvatelju kulturnih i povijesnih dobara u Cisti Velikoj IVANU IKI ČELANU i negovoj udruzi "CRLJIVICA", dobili smo prve Ciske povijesne suvenire, jedinstvene i  nezamjenijive za svakog cišćanina i poznavaoca povijesti.

 

Postoje razne povijesne replike predmeta , ali još nitko nije napravio repliku stećka kao suvenira ovim putem čestitam udruzi za zaštitu prirodne i povijesne baštine "Crljivica" i naravno Iki za ovaj doprinos ciskoj i hrvatskoj povijesnoj baštini.

 

Suvenire izrađuje udruga, zainteresirani neka se obrate osobno Iki.